Inloggen op Mijn Biernet

Geen account? Registreren

Login probleem? Reset je wachtwoord

Delen

Mijn Biernet - Gebruikersvoorwaarden

Volgen

Blijf altijd op de hoogte

Als gebruiker van Biernet.nl ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Informatie verzameling en gebruik

Alle vergaarde informatie wordt gebruikt ten behoeve van het gebruik van de website en voor het genereren van statistische informatie. Statistische informatie bevat geen persoonlijke informatie maar demografische en geografische informatie. Vanuit statistische informatie kan nooit een gebruiker geidentificeerd worden. Statistische informatie wordt gebruikt voor de verantwoording aan partners en adverteerders van Biernet.nl. Persoonlijke informatie van gebruikers zoals NAW, telefoonnummers en e-mailadressen worden niet aan derden vrijgegeven zonder gerechterlijk bevel.

Biernet.nl mag persoonlijke gebruikersinformatie gebruiken voor het contact opnemen met gebruikers en het informeren van gebruikers over haar diensten.

Registratie

Om van onze diensten gebruik te maken moet de gebruiker zich eerst registreren. Tijdens de registratie wordt de gebruiker geacht gegevens (zoals naam en e-mail adres) in te voeren. Deze informatie kan worden gebruikt om contact op te nemen met de gebruiker over diensten op deze site waar zij interesse in hebben getoond. Het is verplicht correcte gegevens in te voeren.

Log Files

Bij het gebruik van sommige functionaliteiten op Biernet.nl worden ip-adressen opgeslagen. Deze informatie wordt alleen gebruikt in het geval dat er zich problemen voordoen of hebben gedaan.

Links

Vanuit de website van Biernet.nl wordt door middel van links verwezen naar andere websites. Biernet.nl is niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken van deze andere sites. Dit privacy statement is alleen geldig op deze website. Zodra de website wordt verlaten gelden de voorwaarden van de op dat moment bezochte site.

Marktonderzoeken & Wedstrijden

Van tijd tot tijd wordt de gebruiker gevraagd informatie te verstrekken bij marktonderzoeken of wedstrijden. Deelnemen aan een marktonderzoek of prijsvraag is geheel vrijwillig. Contact informatie wordt gebruikt om contact op te kunnen nemen met winnaars van prijzen. Informatie verkregen uit het marktonderzoek wordt gebruikt ter verbetering van de diensten op de website of ter verantwoording aan partners of adverteerders.

Ongeoorloofd gedrag

Bij ongeoorloofd gedrag heeft Biernet.nl het recht de betreffende gebruiker te verwijderen en toegang tot de site te ontzeggen. Ongeoorloofd gedrag kan betrekking hebben op het plaatsen van reacties en of berichten die in strijd zijn met de goede zeden.

Beveiliging

Biernet.nl doet haar best om informatie te beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Desondanks kan Biernet.nl nooit verantwoordelijk gehouden worden voor het verlies of oneigenlijk gebruik van informatie door haarzelf of door derden.

Correctie/Wijzigen Persoonlijke Informatie

Als een gebruiker zijn of haar persoonlijke informatie wil veranderen is dit ten alle tijden mogelijk. Dit kan door in te loggen en de gegevens te veranderen.

Opzeggen

De gebruiker heeft de mogelijkheid zijn gegevens te laten verwijderen uit de database. Dit kan de gebruiker via het zijn profiel.

Notificatie bij veranderingen

Als we besluiten ons privacy-beleid aan te passen worden de gebruikers via de homepage geattendeerd op de wijzigingen. Als we verzamelde informatie anders willen gebruiken dan in deze privacy policy staat beschreven worden de gebruikers daarvan op de hoogte gebracht. Gebruikers krijgen dan de keuze of we hun informatie wel of niet mogen gebruiken. Heeft u vragen m.b.t onze privacy policy, neem dan contact op.

Meer bier op Biernet.nl

Cookie instellingen