Inloggen op Mijn Biernet

Geen account? Registreren

Login probleem? Reset je wachtwoord

Delen

Bierbrouwerij Barbarossa

Volgen

Blijf altijd op de hoogte

Bierbrouwerij Barbarossa

Bierbrouwerij Barbarossa was een bierbrouwerij uit Groningen (Nederland).

Gegevens brouwerij

Achtergrond informatie

Rond 1770 al sprake is van de oprichting van een brouwerij die geassocieerd mag worden met Barbarossa, maar in 1832 begint de eigenlijke historie van deze brouwerij na een fusie.

Fusie

Op 25 januari 1770 kocht de heer C.M. van Bolhuis een herberg aan aan de Laan tussen de Noorderhaven en het Hoge der Aa, in Groningen om hier een brouwerij te starten. In 1832 ging deze brouwerij samen met de brouwerij van de heer Willem Keizer. Deze kocht tijdens een openbare veiling de nalatenschap van Coenraad van Valkenburg aan het Lage der Aa. Een herenhuis met woonkelder waarin een brouwerij was gevestigd, een koetshuis en een pakhuis met 2 korenzolders. Bij het samengaan van beide brouwerijen in 1832 ontstond Brouwerij de Gekroonde Pauw.
In 1869, toen dhr. Bolhuis zich al had teruggetrokken uit de brouwerij, krijgt de brouwerij de naam Firma Keizer & Co. Er werd voor deze naam gekozen omdat een neef van Willem Keizer, Pieter Mees, als compagnon werd opgenomen. In 1872 trok Willem Keizer zich terug uit de firma en werden Pieter Mees alleen eigenaar. De brouwerij gaat verder onder dezelfde naam. Begin 1900 kwam de directie tot de slotsom dat door samenwerking met een andere Groningse brouwerij een nieuwe brouwerij zou ontstaan die zich beter kon handhaven.

Koelmachine

Juist rond die tijd deed de Duitse uitvinding van de eerste koelmachine zijn intrede zodat het mogelijk werd om ondergistende bieren te brouwen (Lager en Pilsener bieren). Het grote voordeel van deze ondergistende bieren, waarbij door koude gisting onder de 10° het gist zich op de bodem van de gistkuip zet, was dat de houdbaarheid van het bier veel langer werd. Het grote nadeel van deze productiewijze echter was dat de kosten van het brouwen van dit bier hierdoor ook veel hoger werden. Ondanks dit deed het de brouwerij opbloeien.

Barbarossa

De brouwerij werd in 1902 door de beide zonen van Pieter Mees, Hitzerus en Bertus, voortgezet. De productieomvang bedroeg toen al ongeveer 5000-6000 hl. In 1906 kwam het tot de gewenste fusie tussen de toen elkaar beconcurrerende brouwerijen. Keizer & Co en de NV Brouwerij Barbarossa, een vrij jonge brouwerij in 1892 opgericht door Kurt Joch. Hij was een Duitse brouwmeester die al veel langer ervaring had met het brouwen volgens de ondergistende brouwmethode. De nieuwe brouwerij kreeg de naam Brouwerij Keizer Barbarossa en had drie directeuren: Hitzerus en Bertus Mees en Fransz Steinweg. Er werd besloten de brouwerij aan de Lage en Hoge der Aa te verkopen en alle activiteiten te concentreren in de toen nog Harense wijk Helpman.
In 1909 vroeg Fransz Steinweg eervol ontslag om bij de garenfabriek van zijn schoonvader als directeur te werk te gaan. Bij de fusie van Brouwerij Keizer Barbarossa was toen al overeengekomen dat de aandelen, als dat zich zou voordoen, van Steinweg werden overgenomen door de beide broers die daarmee dan elk 50% van de aandelen in beheer hadden.

Eerste wereldoorlog

Er werd tot aan de eerste wereldoorlog fink geïnvesteerd in de brouwerij. Hierdoor groeide de productie tot 14.000 Hl. In de oorlog was er, zoals overal, sprake van een behoorlijke terugval in de afzet van het bier. Grondstoffen waren moeilijk verkrijgbaar waardoor de prijzen stegen. De mout moest zelfs in Engeland en de Verenigde Staten tegen hoge prijzen worden ingekocht. Tcoh bleef de brouwerij gedurende de eerste wereldoorlog draaien. In 1918 komt Hitzerus Mees plots te overlijden en blijft Bertus Mees als enige directeur over. Het duurde tot 1920 dat het aantal hectoliters van voor de WO I weer in zicht kwam.

Lees ook

Investering in modernisering

In 1928 werd een eigen bottelarij in gebruik genomen zodat men zelf het bier op de fles kon afvullen. Voor die tijd werd het bottelen veelal overgelaten aan zelfstandige bottelaars. Eén van de bekendste bottelaars van die tijd was G. Beereboom, gevestigd aan de Noorderhaven vlakbij de brouwerij. Ook werd het wagenpark sterk uitgebreid en werd er flink geïnvesteerd in automatische koelmachines.

Tweede wereldoorlog

In 1937 neemt de brouwerij een nieuw kantoorpand in gebruik aan de Helperkerkstraat in Helpman en ondanks de dreiging van de WO II bleef men toch investeren in de brouwerij. Zo werd in bijv. in 1938 een compleet nieuwe elektrische installatie geinstalleerd. Ook verrezen bij de brouwerij in opdracht van de brouwerij een hertenkamp en een aantal flatwoningen met blokverwarming. In de tweede wereldoorlog werden Rudolf en Hitzerus Mees de nieuwe directeuren van de brouwerij. Zij stonden voor een moeilijke taak om de gedurende de oorlog enorm gedaalde bierconsumptie weer op pijl te krijgen. Deze enorme daling had enerzijds te maken met het imagoprobleem van het povere oorlogsbier alsmede de opkomst van andere dranken als jenever en frisdrank. Om dit te realiseren bleef de verkoop van het bier niet beperkt tot Groningen en omstreken. Er werd ook bier geëxporteerd naar de Verenigde Staten, Duitsland en het Midden-Oosten. Bekende export-merken waren: Barbarossa Edel Pils, Royal Dutch en Meester.

Flessenbier

Van zeer groot belang in de verdere ontwikkeling van de brouwerij na de tweede wereldoorlog was de opkomst van het flessenbier. Het bier werd vanaf die tijd steeds meer een merkartikel en grote brouwerijen deden steeds meer aan marketing. In deze periode ontstond ook een ware concurrentiestrijd tussen de vele bierbrouwerijen waarbij de opkomst van de zogenaamde B en C bieren die ver onder de gangbare prijs verkocht werden. Dit was dan ook de hoofdreden dat het voor familiebedrijfjes steeds moeilijker werd om als zelfstandig brouwerij te kunnen blijven voortbestaan.

Grote fusie en sluiting

In 1961 werd er, mede door de inzet van Rudolph Mees, een fusie tot stand gebracht tussen Oranjeboom, ZHB, Phoenix, Wertha en Barbarossa. Op 26 september 1962 werd de brouwerij, na een ingrijpende verbouwing van bijna een jaar, feestelijk heropend. Tijdens deze verbouwing werden er onder andere enkele nieuwe kelders onder het gebouw geplaatst. Drie jaar na deze heropening werd de brouwerij in 1965 gesloten. Het laatste Barbarossa Bier werd gebrouwen in augustus 1965. De productie ging naar fusiepartner Oranjeboom in Rotterdam en wat overbleef was een distributiedepot van alcoholische dranken en frisdranken onder de naam Drankenhandel Citadel. Van de brouwerij is nu niet veel meer over dan het kantoorpand.

Brouwerij Barbarossa is de bekendste en langst overgebleven brouwerij in de stad Groningen.

 

Cookie instellingen