Inloggen op Mijn Biernet

Geen account? Registreren

Login probleem? Reset je wachtwoord

Delen

Swinkels Family Brewers zet circulaire ambitie onverminderd door

Volgen

Blijf altijd op de hoogte

Swinkels Family Brewers zet circulaire ambitie onverminderd door

22 april 2021 om 14:12

Royal Swinkels Family Brewers heeft zijn duurzaamheidsdoelen ondanks de coronacrisis behaald. De familiebrouwer zet circulaire ambitie ook in 2020 onverminderd door en belooft voor 75% circulair te zijn in 2025

Swinkels Family Brewers bieren
Brouwerij de Molen logo sinds april 2022

Circulair ondernemen

Swinkels Family Brewers werkt er voortdurend aan om slimmer en duurzamer te ondernemen. Dat laat ze ook zien in een jaar waarin er financiële tegenslagen zijn. De investeringen en focus om volledig circulair te ondernemen werden onverminderd voortgezet.

Het doel om in 2020 50% circulair te ondernemen werd met 52% ruimschoots behaald. Het familiebedrijf ligt hiermee dus goed op koers om de doelstelling van 75% in 2025 te realiseren. Binnen circulair ondernemen richt de brouwer en mouter zich op drie kernprocessen: circulair inkopen, circulair produceren en hoogwaardig hergebruik. Deze zijn verankerd in de Swinkels Circularity Index, een circulaire berekeningsmethodiek, onafhankelijk beoordeeld door KPMG.

Succes door samenwerking met leveranciers en partners

Het behalen van 52% circulair ondernemen is een verbetering van 12 procentpunt ten opzichte van 2019. In 2020 is vooral vooruitgang geboekt op de duurzame inkoop van agrarische grondstoffen, machines, verpakkingsmaterialen en marketingmaterialen. Er zijn stappen gezet binnen de energietransitie en is er flinke winst behaald om energie te besparen. Ook is Swinkels Family Brewers steeds beter in staat om haar co-producten circulair in te zetten. Naast de inzet van collega’s binnen de organisatie is dit succes behaald door samenwerking met leveranciers en partners.

Peer Swinkels: “We willen onszelf groener uit de crisis investeren. Circulair ondernemen is anno 2020 als leidend principe verankerd in ons bedrijfsmodel, het is één van onze strategische pijlers. Als familiebedrijf verliezen we de lange termijn nooit uit het oog, omdat we het bedrijf mooier willen doorgeven aan de volgende generaties. Dat mooier vangen we onder andere in het circulair doorgeven. Hiermee zorgen we dat we efficiënter omgaan met onze grondstoffen en omkijken naar onze omgeving, waardoor we zowel nu als in de toekomst hier profijt van krijgen. We hebben in 2020 tal van projecten uitgevoerd die hieraan bijdragen en ik ben enorm trots op de toewijding van alle betrokkenen. Dit belooft veel voor de toekomst”. 

Swinkels Circularity Index (SCI)

De zogeheten Swinkels Circularity Index (SCI), een berekeningsmethodiek waarmee de brouwer en mouter de activiteiten op het vlak van de drie kernprocessen tastbaar en meetbaar maken, is op een aantal punten doorontwikkeld. Machines, gebouwen (inzet van restmaterialen) en marketingmaterialen dragen nu bij aan de berekening van de SCI. Bekijk deze animatie voor meer uitleg over de SCI.

Lees ook

Circulair inkopen

Op het gebied van circulair inkopen heeft Swinkels Family Brewers enorme besparingen kunnen realiseren door minder materialen te gebruiken. Daarnaast is er vooral duurzaam ingekocht, zoals gerecyclede verpakkingsmaterialen en duurzaam gecertificeerde grondstoffen. 63% van de verpakkingen komt van duurzame bronnen of is gemaakt van gerecycled materiaal. Elke nieuwe doos, blik of fles die wordt ontworpen en gebruikt is volledig recyclebaar. Daarnaast zijn agrarische grondstoffen een stuk duurzamer ingekocht. Dit betreft namelijk een verbetering van 72% naar 82% aan duurzaam gecertificeerde grondstoffen. De brouwer streeft ernaar dat in 2025 alle verpakkingen 100% recyclebaar zijn en voor 100% uit duurzame materialen bestaan.

Circulair produceren

In 2020 is een groot project voor warmterecuperatie in de brouwerij, mouterij en bottelarij in Lieshout gerealiseerd. Hiermee werd er een energiebesparing van maar liefst 15% gerealiseerd door restwarmte opnieuw in te zetten en Swinkels Family Brewers verwacht dat deze op korte termijn oploopt tot 20%. Het bedrijf staat hiermee in de top van Europa als het gaat om energiezuinig brouwen en mouten. De mogelijkheid om deze energiebesparingen uit te breiden naar brouwerij Palm en de mouterij Holland Malt in de Eemshaven wordt op dit moment concreet. Daarnaast is in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Team SOLID een stap gezet binnen de energietransitie. Met de proefinstallatie die eind oktober werd aangesloten op het stoomnetwerk van brouwerij Bavaria werd bewezen dat het mogelijk is door ijzerpoederverbranding warmte te genereren die nodig is voor het brouwproces. Deze nieuwe circulaire energiebron is CO2-vrij en biedt perspectief op een fossielvrij brouwproces.

Hoogwaardig hergebruik

Bij hoogwaardig hergebruik kijkt de familiebrouwer naar het opwaarderen en hoogwaardig opnieuw inzetten van haar reststromen, ook wel bijproducten genoemd. Bierbostel is veruit de grootste reststroom en wordt al jaren als veevoer gebruikt. In 2020 is Swinkels Family Brewers meerdere pilots gestart om bierbostel ook als humane voeding in te zetten. Het gebruik van bijproducten voor humane voeding helpt bij de ontwikkeling van de plantaardige voedselketen, omdat circulaire hoogwaardige ingrediënten voor voedingsmiddelen kunnen worden ingezet.

Ook op het gebied van waterhergebruik zijn in 2020 stappen gemaakt. Binnen het Boer Bier Water-project bracht de brouwer in Lieshout 700.000 m3 schoon restwater terug in de bodem, een toename van 75% ten opzichte van 2019. Deze toename komt voort uit 12 boeren die zich afgelopen jaar aansloten bij het traject. In 2021 realiseert brouwerij Bavaria een nieuwe inlaat in het Wilhelminakanaal, waardoor naar verwachting nog eens 100.000 m3 meer water kan worden teruggebracht in de bodem.

Swinkels Circularity Index

In 2021 nog sterkere focus op circulariteit

Ook in 2021 wordt verder geïnvesteerd op het gebied van circulariteit. Er is een enorm enthousiasme bij medewerkers, leveranciers en klanten, dus blijft de familiebrouwer zich richten op partnerships binnen de keten. Maar ook met bijvoorbeeld onderzoeksinstituten en universiteiten, om te onderzoeken waar het bedrijf nog meer het verschil kan maken op het gebied van circulariteit.

Swinkels Family Brewers hoopt de inkoop van gebouwen en machines vanaf volgend jaar mee te kunnen nemen in de circulariteitsscore. In 2020 is hier door middel van dataverzameling op voorgesorteerd. Om de circulariteitsscore van 75% in 2025 te behalen, zal de brouwer de komende jaren focussen op het verduurzamen van de marketingmaterialen en verpakkingen, maar ook verder onderzoek doen naar waterhergebruik en energiebesparing. 

Cookie instellingen