Inloggen op Mijn Biernet

Geen account? Registreren

Login probleem? Reset je wachtwoord

Delen

Bierbrouwerij de Leeuw B.V.

Volgen

Blijf altijd op de hoogte

Bierbrouwerij de Leeuw B.V.

Bierbrouwerij de Leeuw B.V. was een bierbrouwerij uit Valkenburg (Nederland).

Gegevens brouwerij

Achtergrond informatie

Nevenvestiging

In 1871 werd in Aken een brouwerij opgericht. Men had bij de oprichting hiervan grote verwachtingen van een bloeiende export van bier naar overzeese werelddelen. Het bleek echter al snel dat de handel via Nederland diverse moeilijkheden met zich mee bracht. Hierdoor kwam de directie op het idee om net over de grens op een strategische plaats een nevenvestiging te openen om op deze wijze de import en export van en naar Nederland te vergemakkelijken.
In 1886 kwam de toen 23-jarige Wilhelm Dittman vanuit Aken naar Valkenburg om een goede nevenvestiging te vinden voor de Aachener Export Brauerei (Dittmann & Sauerländer) om vooral Nederlands (Oost-) Indië van bier te kunnen voorzien. Voor 10.000 gulden werd een perceel in de Plenkert aangekocht met inbegrip van een molen op de Geul, waarin voorheen een kruitfabriek was gevestigd. Het nog altijd bestaande waterrad van de oude kruitfabriek (gebouwd in 1821) leverde een goedkoop een deel van de benodigde energie.

Duitsland - Nederland 0-1

Op 11 januari 1887 verleende het gemeentebestuur van Houthem hiervoor de vergunning. Op 8 februari werd de vennootschapsakte verleend en daarin werd de Valkenburgse vestiging '"De Valkenburgsche Leeuwenbrouwerij, Dittmann & Sauerländer Actiën-Maatschappij'" genoemd. De brouwerij startte al direct met een vrij hoge capaciteit van 15.000 hl. Tot 1906 was zo'n 50 % van het bier bestemd voor de export. Het dure transport en de toegenomen concurrentie leidden tot een terugval daarin, waarna de brouwerij besloot zich meer op de lokale markt te gaan richten. En niet zonder succes. De Valkenburgse brouwerij werd steeds minder afhankelijk van het moederbedrijf in Aken. Een hoogwaardig Dortmunder bier werd zelfs "geëxporteerd" naar regio's als Tilburg en Nijmegen. In 1906 had de brouwerij een productie van 17.313 hectoliter. In 1909 kreeg Houthemer Frijns de leiding over de brouwerij en hij deed er alles aan om het bedrijf meer zelfstandig te maken. De brouwerij in Valkenburg werd zelfs rendabeler dan het moederbedrijf in Aken wat verstrekkende gevolgen had voor de Duitse brouwerij. In 1909 had de Akense brouwerij een schuld van één miljoen mark. Dat het bedrijf in Aken nog ruim tien jaar het hoofd boven water heeft weten te gehouden was geheel te danken aan Ludwig Sauerländer jr., die van 1893 tot 1897 hoofd in Valkenburg was en in 1909 de leiding in Aken op zich nam. Helaas werd de eerste wereldoorlog de Akense brouwerij fataal. De bedrijfsresultaten waren lang zo tegenvallend dat besloten werd het bedrijf op 5 augustus 1920 te liquideren. Maar gelijktijdig werd besloten de vestiging in Valkenburg te laten voortbestaan.

Alleen maar groei

In 1919 kreeg Frans Smeets, telg uit een Valkenburgs brouwersgeslacht, de leiding over de Limburgse brouwerij. Onder zijn leiding werd De Leeuw, vanaf dat moment de officiële naam, een welvarende brouwerij. De jaaromzetten groeiden gestaag: 14.172 hl. in 1921, 24.307 hl. in 1930, 40.000 hl. in 1964, 67.628 hl. in 1978, 91.000 hl. in 1985, 97.000 in 1986, 100.000 hl. in 1988, 120.000 hl. in 1990 en 150.000 hl. in 1995. Vooral Lager en Pilsener bier waren in trek. Om de groei te kunnen behouden werd tussen 1921 en 1930 werd voor ruim 330.000 gulden uitgegeven aan renovaties. Kort nadat het ambitieuze investeringsprogramma was afgerond was de gouden tijd, als gevolg van een economische crisis, voorbij. Ook kwam directeur Frans Smeets plots te overlijden op 18 november 1932.

Oorlogsjaren

Op 28 mei 1933 werd de leiding overgenomen door een directeursduo: Jan Philips en Paul Chambille, telg uit een Maastrichts brouwersgeslacht. Het duo leidde de Valkenburgse brouwerij door de moeilijke dertiger jaren. Ofschoon de tijd niet erg gunstig was ging ook de nieuwe directie door met investeringen. Er verrees een nieuw gebouw met daarin ruimten voor kantoren, laboratorium, ontvangstzaal, expeditie, werkplaatsen, magazijnen, archiefbewaarplaats en autogarage. In juli 1936 werd het feestelijk in gebruik genomen. De stijging van de bieromzet verliep in in die tijd niet altijd in een stijgende lijn. De tweede Wereldoorlog bracht een tekort aan grondstoffen legde het brouwproces welhaast plat, totdat in de bevrijdingsperiode de geallieerden zorgden voor nieuwe voorraden. Het boekjaar 1944/1945 werd zelfs een recordjaar voor De Leeuw. De productie steeg naar ongekende hoogte, namelijk 40.000 hl. De terugtrekkende Duitsers laten de brug over de Geul springen, waarbij de brouwerijgebouwen veel schade oplopen. Tot overmaat van ramp stort een brandende benzinetank uit een vliegtuig op het nieuwe gebouw neer, dat een prooi van de vlammen wordt. Het hele archief, de kantoorinventaris, de werkplaatsen en de voorraden gaan verloren.

Groei door nieuwe producten

Ook de naoorlogse jaren waren voor De Leeuw alles behalve rooskleurig met als hoofdreden de dramatische teruggang van de bierconsumptie na de oorlog. De produktie bereikte een dieptepunt in 1953 van slechts 17.319 hl. Het dieptepunt bleek tevens het keerpunt: in 1960 was De Leeuw weer helemaal uit het dal geklauterd. Op 1 mei 1958 maakten de directeuren Chambille en Philips plaats voor een jonger duo: Haïs Chambille en drs. Jan Scheurs. Het duo was van mening dat de brouwerij alleen kon overleven als er doorlopend sprake zou zijn van groei.
Vanaf 1960 begint de geleidelijke opmars naar een grotere omzet en een landelijke spreiding van de produkten van De Leeuw. De omzet steeg van minder dan 30.000 hl. in 1960 naar 44.000 hl. in 1964. Buiten het gewone pilsener worden nieuwe producten op de markt gebracht als Super Leeuw en later de Jubileeuw en uiteindelijk Valkenburgs Wit. Deze blijken een schot in de roos te zijn. Groei werd vanaf 1978 vooral bereikt door meer afzet in horecazaken buiten Limburg. Vanaf 1978 kwam dat ook tot uitdrukking in de omzetcijfers met een jaarlijkse stijging van gemiddeld 4%. Van 67.628 hl. in 1978 naar 91.000 hectoliter in 1985.

Lees ook

Zwarte jaren richting eeuwfeest

Eind 1979 kwam plotseling directeur drs. Jan Scheurs te overlijden en werd opgevolgd door drs. Hans Tax die ook plotseling stierf in 1983. Op 1 maart 1984 werd drs. Jacques Janssens tot directeur benoemd. Het 100-jarig bestaan van de brouwerij werd in 1986 gevierd. Datzelfde jaar werd Paul Janssen algemeen directeur van De Leeuw.

Aldi


In 1988 werd de mijlpaal van 100.000 hectoliter behaald terwijl de omzet nog altijd stijgende was. Ondanks de concurrentie van de grote brouwerijen heeft De Leeuw altijd onafhankelijk geopereerd en het streven is dit zo te houden. Er waren toen 70 personen in de brouwerij werkzaam. Het ging die periode daarna de brouwerij niet voor de wind. Voor Aldi vulde De Leeuw Karlsquell Pilsener af maar de vergoeding van Aldi zakte tot onder de kostprijs. Het contract met de Aldi werd opgezegd en hierdoor ook maar liefst 25% van de toenmalige produktie, waardoor de omzet zakte van 140.000 hl. naar 90.000 hl.

Overname

Paul Janssen kwam in gesprek met Frédéric van der Kelen van de Belgische Brouwerij Haacht of beter gezegd van Co.Br.Ha. (société Commerciale de Brasserie - brouwerij Handelsmaatschappij) uit Brussel, waarvan Brouwerij Haacht een dochteronderneming is, de derde brouwerij van België, na Interbrew en Alken-Maes. In maart 2000 was de overname van de brouwerij door Co.Br.Ha. een feit.

Afvullen in Boortmeerbeek

   De brouwerij mag met recht een horeca-brouwerij worden genoemd: 70% fust en 30% fles. Sinds juni 2003 worden de producten verpakt bij het zusterbedrijf Haacht in België maar de productie bleef echter in Valkenburg. Met dit besluit gingen er 20 van de 95 banen verloren op de locatie in Valkenburg. In 2003 bedroeg het Nederlands marktaandeel van de brouwerij 1%. Na filtratie wordt het bier in tankauto's naar Boortmeerbeek (bij Haacht) gebracht om aldaar te worden afgevuld in fles en fust. Vanuit Haacht worden, naast de speciaalbieren van Haacht (w.o. Tongerlo), de bieren van De Leeuw gedistribueerd naar de drankenhandelaars in Nederland. Omdat het bier dat naar de tankbierklanten van De Leeuw gaat niet verpakt hoeft te worden wordt dit bier rechtstreeks vanuit Valkenburg gedistribueerd. Door het verpakken in Haacht worden er aanmerkelijke bezuinigingen gerealiseerd.

Begin van het einde

In februari 2005 maakte Brouwerij de Leeuw bekend zich terug qua distributie terug te trekken van de niet-Limburgse markt. Dit wordt overgenomen door Grolsch en hoopt hiermee een (grotere) voet aan de grond te krijgen in Amsterdam. In 2005 had De Leeuw 200 gelegenheden boven de rivieren en 400 onder de rivieren. Wel blijven de administratie en de commerciële activiteiten van Bierbrouwerij de Leeuw in Valkenburg. Dat biedt nog werk aan 12 mensen. Op maandag 28 november 2005 maakte Jan Vermeer bekend per 1 januari 2006 op te stappen als directeur van Bierbrouwerij De Leeuw. Jan Vermeer gaf hierbij aan dat hij het betreurt dat in de tijd dat hij directeur was van de brouwerij alle verkooppunten van De Leeuw boven de grote rivieren aan Grolsch werden verkocht, vervolgens de bottelarij in Valkenburg werd gesloten en uiteindelijk ook de productie van bier werd overgeheveld naar België. Jan Vermeer werd vervolgens met ingang van woensdag 30 november 2006 door De Leeuw op non-actief gesteld wegens verschil in inzicht in het te voeren beleid. Kort hierna trad hij in dienst bij de Gulpener Bierbrouwerij alwaar hij verantwoordelijk werd voor de horeca-activiteiten van de brouwerij.

Toeristische stadsbrouwerij

Kort na het vertrek van Jan Vermeer werd bekend dat De Leeuw in Valkenburg wordt omgebouwd tot toeristische stadsbrouwerij. Het Belgische moederbedrijf Haacht wil de brouwerij, waar al 120 jaar bier geproduceerd wordt, op die manier voor Valkenburg behouden. De bedoeling is dat er straks alleen nog - op kleine schaal- speciaalbier wordt gemaakt. urgemeester C.Nuytens van Valkenburg aan de Geul pleit al langer voor het behoud van de brouwerij voor zijn gemeente. Hij is al een aantal keren bij brouwerij Hertog Jan in Arcen-Velden gaan kijken. Daar wordt ook via een toeristisch concept bier gebrouwen. Jaarlijks komen daar tussen de 30.000 en 40.000 bezoekers kijken.

Cookie instellingen